Wkrótce kolejne serwisy
składowe Portalu

07-09-2017
ODNAWIAMY ZABYTKI

Decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nasze Stowarzyszenie pozyskało środki na drugi etap renowacji żeliwnego nagrobka z XIXw. rodziny Zarembów, na cmentarzu parafialnym w Pilczycy.

Czytaj więcej ...
02-09-2017
PILCZYCA KWIATAMI MALOWANA

W dniach 29.08-01.09.2017 odbyły się warsztaty malarskie pod hasłem „Pilczyca kwiatami malowana”, prowadzone przez Panią Gabrielę Polewską-Pietrasiewicz.  Uczestnicy warsztatów, w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat zostawili szereg prac malowanych różnymi technikami. Można je oglądać w Świetlicy w Pilczycy.

 

Czytaj więcej ...
02-09-2017
Nasz udział w Dożynkach Gminnych w Słupi 27.08.2017

Nasze  dożynkowe przyśpiewki

Wieniec dożynkowy

 (na melodię: „Jak ja se zaśpiewam”)

 1. Przynosimy dzisiaj prosto z naszych domów

Z mozołem uwity, z mozołem uwity

Wieniec z naszych plonów.

 1. Jest tu żyto, owies, pszenica i proso

Całe to bogactwo, całe to bogactwo

Podlewane rosą.

 1. Słonko ogrzewało co dnia nasze zboże,

A my je skosili, a my je skosili

Złożyli w spichlerzu.

 1. Będzie teraz młynarz ziarno w młynie mielił,

Aby się gospodarz, aby się gospodarz

Chlebem  w domu dzielił.

 1. Więc czyń drogi wójcie, to co czynić trzeba,

Aby już nikomu, aby już nikomu

Nie zabrakło chleba.

Autor: Teresa Puchalska

Nasze  dożynkowe przyśpiewki

(na melodię: „Głęboka studzienka”)

 1. Nasza wieś Pilczyca

Co roku piękniejsza

Będziemy ją chwalić

Zawsze w nowych wierszach.

 1. Pola, łąki, lasy

Piękna okolica,

Niech się tu rozwija

Agroturystyka.

 1. W naszej gminie Słupia

Tak dobrze się dzieje

Ludzie się bogacą

I mają nadzieję.

 1. Wójt jako gospodarz

Dobrze się sprawuje

I ludzkie problemy

Chętnie rozwiązuje.

 1. Pani radna Krysia

To złota kobieta,

Z radnymi pomnaża

społeczny kapitał.

 1. Pan sekretarz Marian

Też stąd się wywodzi

Pilnuje projektów

Nigdy nie zawodzi.

 1. Dziękujemy bardzo,

Że w łaski się wkupił

I wreszcie naprawił

Nam drogę do Słupi

 1. Nasz ksiądz proboszcz Piasek

Też się już nauczył

Jak zdobywać kasę

Z unijnych funduszy.

 1. Nasz dom „Senior-Vigor”

Ludzi integruje

Są różne imprezy

I to procentuje.

 1. Nasz Andrzejek sołtys

To dobra chłopina

Na wsi jest porządek

Bo wszystko dopina.

 1. Co tam u strażaków

Ludzie się pytają

Samochód jest sprawny

Sikawki działają.

 1. A nasz rolnik górą

Dostaje dopłaty

Maszyny kupuje

Ma kasę na raty.

 1. Zagrody zadbane

Panele na dachach

Pieniądze do wzięcia

W unijnych funduszach.

 1. Na koniec życzymy

W dobrym zdrowiu sto lat

Rządźcie dalej dobrze

Aby zmieniać ten świat.

Autor: Teresa Puchalska

Czytaj więcej ...
07-06-2017
Zwiedzamy Świętokrzyskie – ĆMIELÓW, KRZEMIONKI OPATOWSKIE, OPATÓW

W dniu 03 czerwca 2017 roku zwiedzaliśmy północno-wschodnią część Województwa Świętokrzyskiego:

 1. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
 2. Kopalnię krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich
 3. Bramę Warszawską i Kolegiatę św. Marcina w Opatowie
Czytaj więcej ...
13-04-2017
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

 „Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.

Leży jajko święcone
malowane farbami,
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?”          

(Maria Konopnicka)

 

Czytaj więcej ...
12-04-2017
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo,

 Zarząd

Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Ziemi Pilczyckiej zaprasza na

Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 26.04  2017 roku (środa), o godz. 19,00 w Świetlicy Wiejskiej w Pilczycy

 Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zebrania,
 • Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej
 • Dyskusja i zapytania
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu za 2016 rok
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
 • Sprawy różne
 • Zakończenie obrad

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  MERYTORYCZNEJ

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ  ZA 2016 ROK

 1. W okresie  sprawozdawczym Stowarzyszenie prowadziło działalność statutową ukierunkowaną na aktywizację i  integrację mieszkańców oraz  kultywowanie tradycji.   W realizacji zadań Zarząd i członkowie Stowarzyszenia  współpracowali aktywnie z Gminą Słupia (Konecka) i jej jednostkami organizacyjnymi (Dom dziennego pobytu „Senior Wigor”, Szkoła Podstawowa w Pilczycy, Gimnazjum w Słupi),  ŚODR w Modliszewicach, LGD „Nad Czarną i Pilicą” oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.

Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w następujących przedsięwzięciach :

 1. „Babskie Środy” – cykliczne  wieczorne spotkania
 2. II Forum Kobiet Koneckich organizowane przez ŚODR w Modliszewicach. (11.03.16)
 3. „Kobiety Świata” – spotkanie z dziennikarką i podróżniczką  Marzeną Kądziela. (18.03.16)
 4. Targi „Agrotravel” w Kielcach- prezentacja rękodzieła . (09.04.16)
 5. Wycieczka na „Ponidzie”:Piotrkowice, Busko- Zdrój, Pińczów, Młodzawy, Jędrzejów. (15.05.17)
 6. Piknik Międzypokoleniowy. (20.05.16)
 7. Spotkania artystyczne „Aleja Gwiazd w DPS Etola w Rudzie Pilczyckiej.
 8. Ognisko Świętojańskie przy Eco-muzeum w Pilczycy.(22.06.2016)
 9. Dzień Otwartych Drzwi w ŚODR w Modliszewicach. (26.06.16)
 10. „Kuźnice Koneckie” w Maleńcu i w Sielpi. (9/10. 07.16)
 11. Święto Seniora w Chęcinach. (24.07.16)
 12. Gminne dożynki w Słupi.( 28.08.16)
 13. Wojewódzkie dożynki w Końskich. (03.09.16)
 14. Wieczorek poetycki  Marii Mirosławy Sztandera. (28.09.16)
 15. Pielgrzymka: Jasna Góra, Park Miniatur Sakralnych, Gidle, Wielgomłyny. (01.10.16)
 16. Spotkania w ramach Konsultacji społecznych ws  Planu Rewitalizacji Gminy.
 17. Zebrania wiejskie w Pilczycy dotyczące m.in.: zasad korzystania ze świetlicy, przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego.

 

 1. W ramach ochrony dziedzictwa historycznego Stowarzyszenie  ze środków pozyskanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach zrealizowało I etap prac Konserwacji żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu w Pilczycy. Koordynowanie oraz promocja  zadania zostały zrealizowane w ramach  świadczeń
 • Administrowanie strony internetowej prowadzone jest nieodpłatnie.

 

Pilczyca. 09.03.2017                                                     Za Zarząd

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI PILCZYCKIEJ ZA 2016 ROK

 

Sprawozdanie Finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia w roku obrotowym było m.in.  podejmowanie zadań służących aktywizowaniu i integracji  mieszkańców, kultywowaniu tradycji regionalnych, ochronie dziedzictwa historycznego oraz promowaniu walorów turystycznych ?Ziemi Pilczyckiej?.

 

 1. Stan konta na 01.01.2016 ……………………..  2595,26 zł
 1. Przychód…………………………………………..  10 996,34 zł

w tym

 1. a) wpłata na wsparcie działalności stowarzyszenia .. 100,00 zł
 2. b) dotacja na konserwacje żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny  Zarembów na cmentarzu  parafialnym  w  Pilczycy (I etap):…….10895,00 zł
 1. d) kapitalizacja odsetek:…………………………………………….. 1,34 zł

 

 1. Koszty w roku obrotowym……………………… 11 503,00 zł

w tym

 1. a) zapłata za wykonanie prac konserwatorskich (I etap) 9840,00 zł
 2. b) zaliczka na podatek dochodowy ………………………………..1655,00 zł
 3. c) prowizja od przelewu ……………………………………………………. 8,00 zł
 1. Stan konta na 31.12.2016…………………………….. 2088,60 zł

 

Pilczyca, 09.03.2017                                                           Za Zarząd

Czytaj więcej ...
23-12-2016
Boże Narodzenie

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA? ks. Jan Twardowski

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

Czytaj więcej ...
05-11-2016
KONSERWACJA ŻELIWNEGO NAGROBKA RODZINY ZAREMBÓW

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach pt. „Konserwacja żeliwnego pomnika, stanowiącego część grobowca rodziny Zarembów na cmentarzu parafialnym w Pilczycy, gm. Słupia (Konecka) – I etap prac.” Wkład własny stanowią prace związane z demontażem i późniejszym montażem pomnika oraz uporządkowaniem terenu. Demontaż pomnika i przewiezienie do wykonawcy, artysty rzeźbiarza Pana Piotra Pietrasiewicza odbyło się 29.08.2016. W dn. 04.11.2016 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, reprezentowany przez Panią Teresę Sabat dokonał odbioru I etapu prac konserwatorskich – oczyszczenie podstawy nagrobka, zabezpieczenie antykorozyjne podstawy i krzyża, wykonanie rekonstrukcji rzeźbiarskich tablic i brakujących elementów i przygotowanie form do ich odlewów.

przed-renowacja przed-renowacja-2 przed-renowacja-3 w-renowacji w-renowacji-2 w-renowacji-3 w-renowacji-4 w-renowacji-5 w-renowacji-6 w-renowacji-7

 

 

Czytaj więcej ...
04-09-2016
DOŻYNKI GMINNE 2016 W SŁUPI (koneckiej)

DOZYNKI-ZDJĘCIEDOZYNKI-ZDJĘCIE 3DOŻYNKI ZDJĘCIE 5DOZYNKI ZDJĘCIE 4 DOŻYNKI 6

NASZA GMINA SŁUPIA

(na melodię „Czerwone jagody wpadają do wody”)

Nasza gmina Słupia najmniejsza w powiecie,
ale najpiękniejsza, wszyscy o tym wiecie.                          
Zielone połacie i szumiące lasy,
zdrojowe powietrze, nic tylko na wczasy

Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
zdrojowe powietrze, nic tylko na wczasy.

W tej to okolicy płynie rzeka Czarna,
w lesie sobie hasa zajączek i sarna.                                                
Przyjeżdżajcie do nas samotne dziewczyny,
dużo tu rolników wolnych z całej gminy.                                      
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
dużo tu rolników wolnych z całej gminy.

I nasz wójt jest fajny,
podniósł gminę z kolan,
nie ma co się dziwić, bo to Wielgopolan.                                    
Razem z asystentką wspólnie debatują
jak pomnożyć budżet, dobrze kombinują .                                          
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
jak pomnożyć budżet, dobrze kombinują.

A ta pani Krysia,
radna z naszej wioski,
chciałaby rozwiązać wszystkie nasze troski.                                        
Tu palcem pogrozi, tam główkę pogładzi,
niby taka krucha, a wszystkim poradzi.                                            
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
niby taka krucha, a wszystkim poradzi.

A ksiądz proboszcz Piasek,
trzeba chwalić chłopa,
wreszcie się przekonał, co to Europa.                                  
Nowy parking zrobił, nasz dobry Księżula
ale wystarczyło znać Mariana Króla.                                                
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
ale wystarczyło znać Mariana Króla.

A w naszej Pilczycy działa Senior-Wigor,
nasi Emeryci mają wreszcie wigor.                                                  
Od rana   już ćwiczą na różnych przyrządach,
zdrowo się ruszają, a nie siedzą w kątach.                                
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
zdrowo się ruszają, a nie siedzą w kątach.

A nasz Sołtys Andrzej dobrze się sprawuje,
po skończonej pracy żoneczkę całuje.                                            
Nie ma co zazdrościć, ani się dziwować,
takie zachowanie trzeba naśladować.                                                    
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
takie zachowanie trzeba naśladować.

A nasze strażaki, to morowe chłopy,
kiedy dom się pali, rwą się do roboty.                                                        
Szkolą się i szkolą, jeżdżą na zawody,
gaszą pożar dotąd, aż zabraknie wody.                                                    
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
gaszą pożar dotąd, aż zabraknie wody.                                                                                                                                                                               Nasi biznesmeni dobrze sobie radzą,
w świetnej komitywie z każdą gminną władzą.                                        
Mają na szampana, krawaty, fryzury,
no i oczywiście wypasione fury.                                                              
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
i oczywiście wypasione fury.

Nasz ośrodek zdrowia, sławny w całej gminie,
kiedy jesteś chory, wizyta nie minie.                                        
Trochę więcej ruchu i zdrowe  jedzenie,
zniknie cholesterol oraz nadciśnienie.                                                  
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
zniknie cholesterol oraz nadciśnienie .

A nasz rolnik górą, co rok ma dopłaty,
ze wsi już zniknęły obórki i chaty.                                                          
Jeździ Newhollandem, kombajnem bez łaski.
Trzeba przyznać szczerze drogie ma zabawki.                          
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
Trzeba przyznać szczerze drogie ma zabawki.

Kończymy już dzisiaj to nasze śpiewanie,
jeszcze tylko jedno, tak na pożegnanie.                                              
Jeśli za rok znowu tu się pojawimy,  
to wszystkich na pewno za rok pochwalimy.  
Oj dana, oj dana oj dana, oj dana,
to wszystkich na pewno za rok pochwalimy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Autorka tekstu: Teresa Puchalska

Czytaj więcej ...
1234

icon OSOBY Z NASZEGO REGIONU